User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียด

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพลาสวูดพ่นสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียด

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียด

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาไทย ๖๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียด

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดและปฏิทินตั้งโต๊ะ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียด

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตำราวิชาการ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียด

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพลาสวูดตัดรูปกิ่งไม้อัด MDF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียด

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียด

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกลุ่มงานอาคารสำนักวิทยบริการบริเวณ ๓ ส่วนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียด

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาไทย ๘๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียด

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มเอกสาร A4 และรายการอื่น ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียด

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฮาร์ดดิสก์และรายการอื่น ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียด

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียด

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียด

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาย USB to Lightning ๑๐๐ ซม. ดำ จำนวน ๑ รายการ และอื่นๆ ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียด

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขอซื้อหมึกเครื่องพิมพิ์ ยี่ห้อ kyocera genuine จำนวน ๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียด

Search