User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ : คนไทยฉลาดการเงิน = Money literacy / Money literacy
เลขหมู่ : 332.024 จ223ค 2559
ชั้นที่ให้บริการ : อาคาร 13 ชั้น 1 หนังสือใหม่
รายละเอียด : จักรพงษ์ เมษพันธุ์, ศักดา สรรพปัญญาวงศ์, ถนอม เกตุเอม. (2559), 338 หน้า ; 21 ซม., กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น (1906), 2559

Search