User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ : แค่ปรับ ก็เปลี่ยน = Better than before
เลขหมู่ : 158.1 ร715ค 2560
ชั้นที่ให้บริการ : อาคาร 13 ชั้น 1 หนังสือใหม่
รายละเอียด : เกรตเชน รูบิน, เขียน ; น้ำฝน แสงเป๋า และ อรุโณทัย เขตหาญ, แปล. (2560), 368 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม., กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น (1906), 2560

Search