User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ : ผู้นำก็ต้องมีโค้ช
เลขหมู่ : 658.4092 ย799ผ 2561
ชั้นที่ให้บริการ : อาคาร 13 ชั้น 1 หนังสือใหม่
รายละเอียด : ซูซูกิ โยชิยุกิ, เขียน ; ทินภาส พาหะนิชย์, แปล. (2561), 216 หน้า ; 21 ซม., กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น (1906), 2561

Search