User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

การจัดการความรู้ KM


Responsive image

การจัดการความรู้ คืออะไร ?

ปัจจุบันการจัดการความรู้ได้กลายเป็นวัฒนธรรมที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งเป็นยุคที่มีข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นอย่างมากมายส่งผลให้องค์กรต้องเปลี่ยนกรอบแนวคิดตลอดจนวิถีการทำงานใหม่เพื่อให้สามารถแข่งขันในสังคมโลกได้...

แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้


เอกสาร ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้   Download
แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้   Download

รายงานการดำเนินโครงการ KM


Search