User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

งานประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Responsive image

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา


เอกสาร ดาวน์โหลด
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2560   Download
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2559   Download

รายงานการประเมินตนเอง


เอกสาร ดาวน์โหลด
Sar 2560 (มิ.ย 2560 ถึง พ.ค 2561)   Download
Sar 2559 (มิ.ย 2559 ถึง พ.ค 2560)   Download

แบบประเมินความพึงพอใจ


เอกสาร ดาวน์โหลด
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร   Download
กิจกรรมศึกษาดูงาน   Download

Search