ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษของ EBSCO ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวน.[สืบค้น]
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จาก iG Publishing ครอบคลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พยาบาล…
เป็นหนังสือในรูปแบบดิจิทัล ที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia มีการรวบรวมทั้ง หนังสือ พ็อคเกตบุ๊ค นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และอื่นๆอีกมากมาย…

Search