User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate (โดยบริษัท EBSCO).

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile (โดยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด).

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ 9000 เล่ม จากสำนักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วยพจนานุกรมภาษา.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทศจีน มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง/61 ล้านบทความ.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน (136 ชื่อเรื่อง).

Search