User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

เป็นบริการหนึ่งที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดไว้ให้ที่ห้องบริการโสตทัศนศึกษา ชั้น 6 อาคาร 14 ที่ให้บริการได้แก่ ห้องดูหนัง ห้องคาราโอเกะ ห้องบันทึกเสียง ห้องสตูดิโอ

  • ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการได้แก่

1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2. อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  • การเข้าใช้บริการ

1. นักศึกษาใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาแสดงในการใช้บริการ

2. อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีใช้บัตรประจำตัวที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกให้และสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดเพื่อเข้าใช้บริการ

3. เพื่อเป็นการรักษาอุปกรณ์และระบบให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้

Search